EKO KOMFORT

EKO KOMFORT

EkoKOMFORT 1

 

Automatický kotol na tuhé palivo EkoKOMFORT je kotol s retortovým horákom a oceľovým výmenníkom. V štandarde je osadený ekvitermickou reguláciou  s týždenným programom na kúrenie a TUV. Pri dodržaní doporučeného zapojenia je predĺžená záruka na výmenník kotla 5 rokov. Palivo je do kotla dopravované pomocou šnekového podávača.

Obsluha kotla je minimalizovaná iba na dopĺňanie paliva a vyberanie popola. V najväčších mrazoch sa palivo dopĺňa 1 x denne a v prechodovom období 1 x za 3 až 4 dni.

Obsluha kotla EkoKOMFORT je skoro tak pohodlná ako pri plynovom kotli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčané palivo: čierne uhlie (frakcia 5-25 mm), hnedé uhlie (frakcia 5-25 mm),

Náhradné palivo: drevenné pelety (pr. 6 - 8 mm),

Ručné kúrenie: nie je možné ručné kurenie, pretože kotol je prevádzkovaný iba v automatickom režime.

Max.výkon: 38, 49, 75  kW  
 
materiál: oceľ palivo: uhlie hnedé, čierne
podávač: automatický šnekový emisie:

trieda 3(podľa EN 303-5 : 2013)

horák: retortový výmenník: oceľ
riadiaca jednotka:  EcoMAX 800R Objem zásobníka: 250 l
       
ekoKOMFORT 1 EkoKOMFORT 2 EkoKOMFORT 3 EkoKOMFORT 4 EkoKOMFORT 5 EKO KOMFORT rez kotlom EkoKOMFORT automat 1 EkokOMFORT automat 2 EkoKOMFORT automat 3 EkoKOMFORT automat 4 EkoKOMFORT automat 5 retortový horák horáková komora

Tepelný výmenník

Konštrukcia je zváraná z uhlíkovej ocele , elementy s priamym kontaktom so spalinami sú vyrobené z ocele so zvýšenou odolnosťou (kotlová oceľ ). Trojťahový kruhový výmenník nad komorou ohniska má moderné technické riešenie zvyšujúce účinnosť a znižujúce emisie škodlivín. Keramický deflektor, ktorý zaisťuje dokonalé spaľovanie, je umiestnený pod horným krytom výmenníka.
Vertikálny prietok spalín výmenníkom omedzuje usadzovanie prachu (neznižuje sa účinnosť), čo zväčšuje komfort obsluhy (nie je treba často čistiť) . Moderná konštrukcia zaisťuje ľahký prístup ku komorám . Modul tepelného výmenníka je opláštený oceľovým plechom . Priestor medzi krytmi a tepelným výmenníkom je vyplnený izolačným materiálom z minerálneho vlákna bez azbestu.

Spaľovacia komora

Spaľovacia komora zaisťuje účinné spaľovanie pevnej frakcie i prchavých častí odplynenia uhlia . Uprostred komory sa nachádza liatinový retortový horák, do ktorého je uhlie privádzané šnekovým podávačom. V hornej vnútornej časti horáka sa nachádzajú kanály s prívodným vzduchom . Vznikajúci popol je posúvaný ku kraju horáka a potom padá do zásuvky popolníka.

Vzduchotesnosť spaľovacej komory umožňuje kontrolovaný proces spaľovania vrstiev paliva. V prednej časti spaľovacej komory sa nachádzajú dvierka pre prístup k horáku za účelom zapaľovania uhlia, periodického čistenia alebo pre optickú kontrolu ohniska.
UPOZORNENIE : Dvierka otvárajte len pri vypnutom ventilátore, regulácia kotla musí byť v režime ručné ovládanie!

Popolník

Popolník  je umiestnený pod horákom v spaľovacej komore. V popolníku sa nachdzajú zásuvky , do ktorých padá popol. V prednej časti sa nachádzajú dvierka. Kotly s výkonom 99 kW a viac nie sú v popolníku vybavené zásuvkami. Vnútorná časť komory popolníka je osadená žiaruvzdorným materiálom.

Podávač paliva

Palivo je vedené zo zásobníka paliva do retortového horáka pomocou šnekového dopravníka. Podávanie paliva je riadené reguláciou v závislosti na nastavení regulácie a energetických požiadavkov kotla. Zásobník spolu so šnekovým dopravníkom tvorí nedeliteľnú súčasť kotla a je dodávaný v pravom alebo ľavom prevedení (u kotlov s výkonom 99 kW a viac je zásobník umiestnený za kotlom). Šnekový dopravník je vybavený strižnou skrutkou (v kotloch 99 kW a viac strižnou spojkou), ktoré zabezpečujú dopravník pred poškodením v prípade zablokovania dopravníka tvrdým materiálom (kameň apod.) 

Možno  tiež zabezpečiť automatickú dopravu paliva z uholne do zásobníka (nie je súčasťou dodávky, je vhodné len pri väčších výkonoch). Uhlie je dopravované pomocou šnekových podávačov s elektrickým pohonom . Možné je ľubovoľné situovanie kotla vzhľadom k umiestneniu uholne.

Prívod spaľovacieho vzduchu

Primárny vzduch :Ventilátor zaisťuje dodávku nutného množstva vzduchu pre proces dokonalého spaľovania v ohnisku. Vzduch je vháňaný zospodu do retortového horáka, jeho množstva je regulované pomocou klapky na ventilátora.


Sekundárny vzduch : Pri kotloch 75 kW a vyššie je do priestoru nad horákom vháňaný dodatočný vzduch (sekundárny) pre lepšie spaľovanie, aby boli dosiahnuté nízke emisné limity.

 

 

 tepelné parametre

UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím