EKO PERFEKT

Kotol EKO PERFEKT

ekoperfekt

 

Kotly EKO PERFEKT s liatinovým výmenníkom sú určené pre náročného zákazníka, ktorý požaduje ekologickú, ekonomickú a spoľahlivú prevádzku kotolne s minimálnymi nárokmi na obsluhu kotla. V štandarde je osadený ekvitermickou reguláciou s týždenným programom na kúrenie a ohrev TUV.

Automatické kotle na tuhé palivo EkoPERFEKT umožňujú tak ako automatickú prevádzku so štandardizovaným palivom, tak aj ručnú prevádzku kedy možno prikladať kusové palivo (kusové drevo, väčšiu frakciu uhlia, koks apod).

Obsluha kotla je minimalizovaná len na dopĺňanie paliva a vyberanie popola. V najväčších mrazoch sa dopĺňa palivo 1 x denne a v prechodovom období 1 x za 3 až 4 dni. Obsluha kotla EKO PERFEKT je takmer tak pohodlná ako pri plynovom kotli.

Pri dodržaní odporúčaného zapojenia kotla je záruka na výmenník kotla predĺžená na 7 rokov.

 

 

 

Kotly do 45 kW sú určené pre:

rodinné domky, bytové domy, menšie penzióny a hotely, menšie firemné areály

 

 

 

Odporúčané palivo: čierne uhlie (frakcia 5-25 mm), hnedé uhlie (frakcia 5-25 mm)

Náhradné palivo: drevenné pelety (pr. 6 - 8 mm)

Ručné kúrenie: v tomto kotli je možné kúriť kusovým drevom

 

Max.výkon: 22, 28, 35, 45  kW
 
materiál: liatina, oceľ palivo: čierne uhlie (5-25mm), drevené pelety (pr.6-8 mm)
podávač: automatický šnekový účinnosť:

 trieda 3

(podľa EN 303-5 : 2002)

horák: retortový výmenník: liatina
riadiaca jednotka:  EcoMAXX 800R Objem zásobníka: 250 l
       
ep1 ep2 ep3 ep4 ep5

EKO PERFEKT

Automatický kotol je tvorený z dvoch častí, kde dve tretiny kotla sú vyrobené z liatiny (horná a stredná komora) a spodná tretina (spodná komora kde je popolník a retortový horák) je vyrobená z ocele.

Tepelný výmenník

Tepelný výmenník je vyrobený z liatiny a tvorený hornou a strednou komorou.

Horná komora

V liatinovej časti kotla v hornej komore je možné spaľovať klasické palivo (viď technické parametre paliva pre ručné prikladanie). V komore sú umiestnené keramické dosky, ktoré zvyšujú účinnosť kotla. Keramické dosky je nutné vybrať, pokiaľ budeme kotol používať s ručným prikladaním. Dvierka hornej komory slúžia pre prikladanie paliva v ručnom režime.
V dvierkach hornej komory je umiestnený guľatý otvor pre nastavenie množstva sekundárneho vzduchu, ktorý je v automatickom režime kotla vždy v polohe zavreté!

Stredná komora

Je tiež umiestnená v liatinovej časti kotla. V tejto komore je umiestnený vodný liatinový rošt, na ktorom horí palivo v režime ručného prikladania. Za hlavnými dvierkami tejto komory sú umiestnené druhé malé liatinové dvierka pre prístup k liatinovému vodnému roštu.

Spodná komora

Komora je vyrobená z ocele a je vybavená dvojitým vodným plášťom, pomocou ktorého je využité i teplo z popolníka. V komore je umiestnený retortový horák, ktorý je používaný v automatickom režime prikladania štandardizovaného paliva (viď technické parametre paliva pre automatické prikladanie). Nad retortovým horákom je umiestnený liatinový deflektor, ktorý zdokonaľuje proces spaľovania. Pod retortovým horákom je umiestnený popolník z oceľového plechu, ktorý sa skládá z dvoch častí.
Dvierka spodnej komory sú vybavené otvorom s klapkou pre nastavenie množstva primárneho vzduchu, ktorý je v automatickom režime kotla vždy v polohe zavreté!

Podávač paliva

Palivo je vedené zo zásobníka paliva do retortového horáka pomocou šnekového dopravníka. Podávanie paliva je riadené reguláciou v závislosti na nastavení regulácie a energetických požiadavkov kotla. Zásobník spolu so šnekovým dopravníkom tvoria neoddeliteľnú súčasť kotla a je dodávaný v pravom alebo ľavom prevedení. Šnekový dopravník je vybavený strižnou skrutkou, ktorá zabezpečuje dopravník pred poškodením v prípade zablokovania dopravníka tvrdým materiálom (kameň apod.).

Prívod spaľovacieho vzduchu v automatickom režime kotla

Ventilátor zaisťuje dodávku nutného množstva vzduchu pre proces dokonalého spaľovania v ohnisku. Vzduch je vháňaný do retortového horáka, jeho množstvo je regulované pomocou klapky na ventilátore.
UPOZORNENIE: Po vypnutí kotla je nutné uzavrieť klapku ventilátora.

Prívod spaľovacieho vzduchu v režime ručného prikladania

S podporou ventilátora :
V tomto prípade je pomocou regulácie kotla vyradený z prevádzky podávač paliva, ale ostatné funkcie sú v plne automatickom režime.

Bez podpory ventilátora :

Regulácia kotla je celkom vypnutá a vzduch potrebný pre spaľovanie je do kotla privádzaný otvorom pre primárny vzduch vo dviekach dolnej komory a otvorom pre sekundárny vzduch vo dvierkach hornej komory.
UPOZORNENIE : Režim bez podpory ventilátora nedoporučujeme používať, pretože kotol má neekonomickú a neekologickú prevádzku. Tento režim je vhodný hlavne pri výpadku elektrického prúdu. Nezabudnite zabezpečiť chod obehového čerpadla, pretože inak môže dôjsť k prehriatiu kotla a jeho poškodeniu.

ekoperfekt 1ekoperfekt 2

UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím