Nacházate sa: 

Kotle na drevo

HOLZ MASTER

holzmaster

 

Kotly na splyňovanie dreva Holz Master sú kotle s oceľovým výmenníkom a masívnym keramickým horákom pre pyrolytické spaľovanie dreva - ÚČINNOSŤ KOTLA 90,7% (max. teplota spalín 140 st.C). Nakladacia komora je v štandarde vyložená nerezovými kazetami - ktoré výrazne zvyšujú životnosť kotlového telesa. V prípade skorodovania nerezových kaziet je možné ich vymeniť.

Kotol Holz Master je štandardne vybavený regulátorom EcoMAX200, odťahový ventilátor je riadený na základe teploty spalín a teploty kotlovej vody.

Veľkosť nakladacej komory umožňuje kotol prevádzkovať na plný výkon cca 5 hodín, interval medzi prikladaním je 10 až 12 hodín (po tomto itervale kotol vyhasne).

 

 

ODPORÚČANÉ PALIVO:

suché drevo listnatých stromov (max 20% vlhkosť) o dĺžke max.50 cm.

 

PRIPRAVUJEME:

Holz Master "combi" - do kotla bude integrovaná možnosť automatického spaľovania drevených peliet, takže po vyhasnutí kotla prejde kotol do bez obslužného automatického režimu.

Max. výkon: 20 kW
 
materiál: Oceľ. kotlové teleso, nerez. nakladacia komora palivo: drevo listnatých stromov (dĺžka 50 cm)
doba horenia: 10 až 12 hodín emisie:

trieda 5

(podľa EN 303-5: 2013)

horák: keramický výmenník: oceľ
riadiaca jednotka: EcoMax200 Objem nakladacej komory 105 l
celni pohled HolzMaster celni pohled otevreny kryt HolzMaster celni pohled otevrena dvirka HolzMaster bocni pohled HolzMaster bocni pohled II HolzMaster zadni pohled HolzMaster Holz master 1

Kotol Holz MASTER je postavený s oceľovým výmenníkom, ktorý kotlu poskytuje jednoduchú obsluhu, vysokú účinnosť a dlhú životnosť. Oceľový výmenník tepla je v kombinácii s moderným keramickým horákom. Kotol Holz MASTER v sebe spája výhody kotla s ručným vkladaním s výhodami kotlov na organickú biomasu.

Horná komora slúži ako spaľovacia komora, ktorá sa naloží drevom a to následne bude splyňované. Pre nakladanie paliva, čistenie a údržbu hornej komory slúžia dvere umiestnené v hornej časti. Ďalej má komora otvor pre čistenie na dne, ktorý je uzavretý pomocou dvoch úchytov. Slúži na odstránenie nahromadeného popola na dne komory. Spodný a horný priestor oddeľuje keramický horák pre spaľovanie plynov vytvorených v priebehu pyrolýzy dreva spaľovaním v hornej komore. Revízne dvierka spodnej komory slúžia na prevádzku, údržbu, čistenie komory a keramického horáku. Na zadnej strane kachlí je rúrový výmenník vyroben z vertikálnej spaľovacej trubice. Spája spodnú komoru kotla s výfukovým potrubím. Výmenník je vybavený ručným čistením, ktoré je schopné udržať jeho povrch v čistote. Spaliny z výmenníka sa dostanú do kolektora spalín, potom sú vedené cez odťahový ventilátor do spaľovacieho komína v hornej časti kotla. Odťahový ventilátor nasáva vzduch do keramického horáka a spaľovacej komory.

Množstvo nasávaného vzduchu do horáka a komory je možné individuálne nastaviť pomocou klapiek na oboch stranách kotla.Vstup a výstup vykurovacej vody pre pripojenie kotla k vykurovaciemu systému. Majú podobu trysky so závitom G 1 1/4". Na zadnej sene kotla je tiež dymovod, ktorý slúži na odvádzanie spalín do komína. Výmenník kotla je zaizolovaný minerálnou vlnou, ktorá chráni kotol pred stratami tepla počas prevádzky. Konštrukcia kotla je vyrobená z oceľových plechov, na ktoré je nanesená vysokokvalitná prášková farba.

 

holz MASTER podr. rozmery 

UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím