Nacházate sa: 

Ostatné

Ostatné dopyty

Je možné získať na vaše kotly dotácie z Ministertva životného prostredia?

Dotáciu je možné získať na naše peletkové kotle. Kotle v ktorých je možné spaľovať aj fosílne palivá, nespĺňajú podmienky pre priznanie nároku na dotáciu.

Aká je zvažovaná živnotnosť kotlov s oceľovým výmenníkom?

Záruka na výmenník kotla je 5 rokov (podmienka každoročná servisná prehliadka), na ostatné časti 2 roky podľa zákona. Životnosť výmenníka kotla je odhadovaná na cca 15 rokov. Veľmi záleží na spôsobe prevádzkovania kotla a použití paliva.

Aká je zvažovaná životnosť kotlov s liatinovým výmenníkom?

Záruka na výmenník kotla je 10 rokov (podmienka každoročná servisná prehliadka), na ostatné časti 2 roky podľa zákona. Výmenník kotla je takmer „nesmrteľný“, ale to že kotol netečie ešte neznamená, že je v poriadku. Po rokoch se môže vytvoriť vrstva vodného kameňa, ktorá má negatívny vplyv na účinnosť kotla. Taktiež je otázkou čím sa vlastne za 20 rokov bude kúriť.


Kto mi môže kotol namontovať ?

Montáž kotla môže previesť každá  kúrenárska firma, uvedenie do prevádzky musí urobiť autorizovaný servis (viď „kontakt partneri“). Servisná firma urobí nastavenie regulácie v servisnej úrovni, kontrolu zariadenia, prvý zápal, preškolenie obsluhy a potvrdenie záručného listu.

Ako dostanem kotol do kotolne, je možné ho rozmontovať?

Kotly do 50 kW sú dodávané v zmontovanom stave, ale samozrejme je možné ich rozobrať. Najskôr odmontujte násypku na palivo. Potom demontujte horákovú jednotku a nakoniec opláštenie kotla.
Kotly 75 kW a viac sú dodávané v troch častiach, kotol + horáková jednotka + násypka.

Budem potrebovať pre zloženie kotla z auta žeriav či iný mechanizmus?

Nie, kotle sú dodávané autami s hydraulickým čelom, takže kotol je vyložený dopravcom. Samozrejme do kotolne už dopravu kotla nezaisťujeme.

Čo všetko musím urobiť pri zmene paliva?

Nie sú nutné žiadne mechanické operácie, iba prestavíte parametre posunu paliva. Čierne uhlie má najkratšie časy podávania (menej paliva), pelety najdlhšie časy podávania (viac paliva). Nastavenie výkonu sa prevádza pomocou regulácie v užívateľskej úrovni (parameter U1 – posun paliva v sekundách, U2 – stop podávania paliva v sekundách).

Čo musím urobiť, keď chcem začať kúriť ručne?

  • najskôr nechať vyhasnúť horák v automatickom režime (viď návod ku kotlu)
  • položiť krycí plech na horák (proti zaneseniu popolom)
  • vypnúť ručne vypínač pre podávanie paliva
  • z hornej komory vybrať keramické vklady
  • v strednej komore založiť oheň
  • hornou komorou prikladať podľa potreby 

Aj v ručnom režime prebieha spaľovanie za pomoci ventilatora, takže pokiaľ je požiadavka na vykurovanie ventilátor beží. Pokiaľ je kotol v útlme ventilátor je vypnutý.

Kto hradí dopravu kotla na stavbu?

Doprava kotla v rámci SR je do 75 kW zdarma, príde auto s hydraulickým čelom a vyloží kotol z auta. Manipulácia do kotolne už nie je súčasťou dopravy.

20.7.2012
UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím