Problémy s prevádzkou

Problémy s prevádzkou

Pri prevádzkovaní kotla sa obvykle (ako pri každom technickom zariadení) vyskytujú technické problémy. V tomto článku sa budeme snažiť časté problémy objasňovať.

Ventilátor sa netočí aj keď je požiadavka na kúrenie 

Odstránenie závady :

 • skonrolujte či je kotol pod prúdom
 • skontrolujte či je funkčný ventilátor (test)
 • skontrolujte či nie je  vypnutý havárijný termostat (na rozvodnej skrini kotla čierna plastová krytka)

Nedajú sa nastaviť hodiny ani program na kúrenie

Odstránenie závady:

 • kontaktujte servis je nutné urobiť nastavenie v servisnej úrovni

Na displeji svieti symbol kohútika, 4-cestný venitil je uzavretý do kúrenia nejde voda

Odstránenie závady :

 • je ručne nastavený len ohrev teplej úžitkovej vody (prepnúť reguláciu do iného režimu)
 • regulácia je automaticky prepnutá do letného režimu z dôvodu vysokej vonkajšej teploty (pokiaľ aj tak chcete aby kotol kúril je nutné urobiť zmenu v nastavení regulácie v servisnej úrovni)

Kotol sa nahreje na požadovanú teplotu, ale do radiátorov nejde voda

Odstránenie závady :

 • vyregulovať primárny okruh, je nutné znížiť prietok na skrate do 3-cestného termostatického ventilu
 • skontrolovať či je funkčné čerpadlo a 4-cestný ventil s elektropohonom

Kotol vyhasína (hlavne po zapálení)

Odstránenie závady :

 • skontrolujte či máte správne palivo (suchosť, typ ....)
 • skontrolujte nastavenie výkonu kotla (pri nábehu kotla je nutné začínať na výkone max.50%, až potom keď ste si istý že uhlie horí na celej ploche horáka, potom môžete výkon kotla zvýšiť)

Pokiaľ aj tak sú problémy s naštartovaním kotla, tak urobte rozkúrenie kotla pomocou dreva, na rozhorené drevo nasypte 2 až 3 lopatky uhlia, po tom čo uhlie začne horieť jasným plameňom odstavte kotol na 20 až 30 minút do ručného režimu (nesmie byť v chode ani ventilátor ani podávač paliva). Potom kotol opäť zapnite do automatického režimu.

Motor podávača sa točí, ale šnek stojí a palivo nie je podávané

Odstránenie závady :

 • došlo k strihu poistnej skrutky z dôvodu vzpriečenia paliva v podávači (odstráňte prekážku a vymeňte poistnú skrutku viď. návod k obsluhe)

Palivo nie je podávané aj keď sa točí motor podávača a šnek

Odstránenie závady :

 • vytvorila sa klenba paliva nad šnekom, je to spôsobené neštandardným palivom - veľká frakcia (vymeňte palivo, alebo buchnite rukou do zásobníka a uhlie sa zosype dole na šnek)

Na displeji svieti alarm nedostatok paliva

Kotol má vyhodnocovaciu funkciu, kde zisťuje či nedošlo k vyhasnutiu kotla. Funguje to nasledovne : pokiaľ v aktívnom režime horenia kotla, dôjde k poklesu teploty kotlovej vody a tento pokles trvá dlhšie než je nastavené v servisnej úrovni (obvykle 30-60min), regulácia si myslí že došlo palivo a vypne kotol.

K tejto situácii dochádza hlavne pri systémoch s veľkým objemom vody, alebo v systémoch ktoré nemajú ošetrenú teplotu vratnej vody.

Odstránenie závady :

 • zmeniť nastavenie v servisnej úrovni
 • doplniť systém o ochranu teploty vratnej vody
20.7.2012
UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím