Uni KOMFORT

Kotol UNI KOMFORT, UNI KOMFORTplus

Kotol UNI KOMFORT, UNI KOMFORTplus

 Uni KOMFORT je kotol s oceľovým výmenníkom a retortovým horákom.

 

Kotol UniKOMFORT sa dodáva v dvoch variantách:

UniKOMFORT - bez prádavného roštu pre ručné vykurovanie (iba automatická prevádzka)

Odporúčané palivo: čierne uhlie (frakcia 5 - 25 mm), hnedé uhlie (frakcia 5 - 25 mm)

Náhradné palivo: drevenné pelety (pr. 6 - 8 mm)

 

UniKOMFORT plus - s prídavným roštom pre ručné vykurovanie

Kotol je naviac vybavený vodným roštom, ktorý slúži na ručné kúrenie, čo znamená, že zákazník môže použiť širokú škálu palív.

Odporúčané palivo: čierne uhlie (frakcia 5 - 25 mm), hnedé uhlie (frakcia 5 - 25 mm)

Náhradné palivo: drevenné pelety (pr. 6 - 8 mm)

Palivo pre ručné vykurovanie: čierne uhlie (kocka, orech 1), hnedé uhlie (kocka, orech 1), koks, drevo (presné rozmery uvedené v návode k obsluhe a inštalácii kotla).

 

Naviac je kotol vybavený oceľovým roštom pre ručné spaľovanie,kedy v kotli možno spaľovať klasické pevné palivá (drevo, uhlie, brikety, koks).

Ekvitermická regulácia s týždenným programom pre kúrenie a ohrev TUV je vždy v základnej cene.

 

Max.výkon: 16, 24, 34, 44 kW
 
materiál:

oceľ

palivo: čierne uhlie (5-25 mm)
podávač: šnekový emisie:

 

trieda 3 a 4

(podľa EN 303-5 : 2013)

horák: retortový výmenník: oceľ
riadiaca jednotka: EcoMAX 800R Objem zásobníka 250 l
       
UNI KOMFORT predný pohľad UNI KOMFORT otvorený UNI KOMFORT horná časť UNI KOMFORT horná časť 2

Všeobecný popis

Uni Komfort je kotol oceľovej konštrukcie, kedy jeho konštrukcia umožňuje prevádzkovať kotol vo dvoch režimoch. V kotli možno kúriť v automatickom režime, kedy podávač podáva palivo zo zásobníka paliva do horáka, alebo možno kúriť klasicky s ručným podávaním paliva.

Šnekové podávanie paliva umožňuje spaľovať frakciu čierneho alebo hnedého uhlia 5-25 mm a drevené pelety.

Celý kotol je opláštený oceľovým plechom, ktorý je ošetrený kvalitným práškovým lakom. Pod opláštením je izolácia z minerálnej vlny. Dvierka jednotlivých komôr kotla sú ešte prekryté ďalšími krycími dvierkami.

Dolná spaľovacia komora

Spaľovacia komora zaisťuje účinné spaľovanie pevnej frakcie i prchavých častí odplynenia uhlia . Uprostred komory sa nachádza liatinový retortový horák, do ktorého je uhlie privádzané šnekovým podávačom. V hornej vnútornej časti horáku sa nachádzajú kanály s prívodným vzduchom . Vznikajúci popol je posúvaný ku okrajom horáka a potom padá do popolníka. Komora je vyložená keramickým materiálom, ktorý stabilizuje teplotné pomery a zaisťuje dokonalé spaľovanie škodlivých plynov.

Vzduchotesnosť spaľovacej komory umožňuje kontrolovaný proces spaľovania vrstiev paliva. V prednej časti spaľovacej komory sa nachádzajú dvierka pre prístup k horáku za účelom zapaľovania uhlia, periodického čistenia alebo pre optickú kontrolu ohniska.

UPOZORNENIE : Dvierka otvárajte len pri vypnutom ventilátore, regulácia kotla musí byť v režime ručné ovládanie!

Horná spaľovacia komora

Horná spaľovacia komora sa používa pri ručnom kúrení pevnými palivami (drevo, uhlie a pod.). Dno hornej spaľovacej komory tvorí  rošt na ktorom prebieha odhorievanie paliva. Pomerne veľký rozmer spaľovacej komory umožňuje komfortné kúrenie i v ručnom režime.

Celý priestor hornej spaľovacej komory tvorí vodný plášť, ktorý zaisťuje dokonalý prenos tepla.

Komora  výmenníka

Hornú časť kotla tvorí ležatý výmenník tepla . Komora výmenníka má svoje dvierka, takže pre čistenie výmenníka nie je nutné rozoberať kotol, stačí len otvoriť dvierka komory (poprípade bočný čistiaci otvor) a kartáčom odstrániť prípadné nečistoty.

 

Podávač paliva

 

Palivo je vedené zo zásobníka paliva do retortového horáka pomocou šnekového dopravníka. Podávanie paliva je riadené reguláciou v závislosti na nastavení regulácie a energetických požiadavkov kotla.

Zásobník spolu so šnekovým dopravníkom tvorí nedielnu súčasť kotla a je dodávaný v pravom alebo ľavom prevedení. Šnekový dopravník je vybavený strižnou skrutkou, ktorá zabezpečuje dopravník pred poškodením v prípade zablokovania dopravníka tvrdým materiálom (kameň apod.)

Prívod spaľovacieho vzduchu

Ventilátor zaisťuje dodávku nutného množstva vzduchu pre proces dokonalého spaľovania v ohnisku. Vzduch je háňaný do retortového horáku, jeho množstvo je regulované pomocou klapky na ventilátore.

Zásobník paliva

Je umiestnený nad podávačom paliva, vždy z bočnej strany kotla. Je vyrobený z oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovou farbou. Víko zásobníka je obložené gumovým tesnením.

UK tepelné parametre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDEFINED: COOKIES_ALERT
Rozumím